• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดฯ  “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตบนสายน้ำแห่งวัฒนธรรม”    ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 15.52 น. ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559      
 
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1
 
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
 
นายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ความก้าวหน้าโครงการ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดต
1 33,526,800.00
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
กำลังดำเนินการ
33,078,200.00 20 ก.ย. 59
2 40,921,000.00
โครงการชลประทานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ
กำลังดำเนินการ
27,986,462.00 20 ก.ย. 59
3 51,258,600.00
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังดำเนินการ
14,902,500.00 20 ก.ย. 59
4 78,152,700.00
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังดำเนินการ
59,194,936.00 20 ก.ย. 59
ปฏิทินกิจกรรม
โพลสำรวจความคิดเห็น
POLLS
เว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยแค่ไหน (ดู : 121)